EKO-KOM zpracování obalů

Jsme právnickou osobou, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky ve smyslu zákona o obalech. V důsledku toho máme ze zákona povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů a povinnost zajistit, aby odpady z obalů jím uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném zákonem o obalech.

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Chlupatý mazel s.r.o. a EKO-KOM, a.s. uzavřeli smlouvu o sdruženém plnění s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které má podle zákona o obalech objednatel, prostřednictvím činnosti dodavatele a jeho smluvních partnerů.

Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00220198