Sme právnickou osobou, ktorá uvádza na trh alebo do obehu obaly alebo balené výrobky v zmysle zákona o obaloch. V dôsledku toho máme zo zákona povinnosť zabezpečiť spätný odber týchto obalov alebo odpadu z týchto obalov a povinnosť zabezpečiť, aby odpady z obalov ním uvedených na trh alebo do obehu boli využité v rozsahu stanovenom zákonom o obaloch.

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová spoločnosť, ktorá zaisťuje združené plnenie povinností spätného odberu a zhodnocovania odpadu z obalov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch. Chlpatý mazol s.r.o. a EKO-KOM, a.s. uzavreli zmluvu o združenom plnení s cieľom zabezpečiť plnenie povinností spätného odberu a zhodnocovania odpadu z obalov, ktoré má podľa zákona o obaloch objednávateľ, prostredníctvom činnosti dodávateľa a jeho zmluvných partnerov.

Naša spoločnosť je zapojená do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientskym číslom EK-F00220198