Polosťahovacie obojky - Šírka polosťahovacieho obojku - 19mm