Vrátenie tovaru / Zrušenie objednávky

U nás zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Platí to samozrejme aj na objednávky s osobným odberom. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej či podnikateľskej činnosti, teda pokiaľ je na faktúre uvedené vaše IČO.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 • Do 14 dní máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
 • Máte právo na vrátenie tovaru, a to z hygienických dôvodov iba nepoužitého tovaru. Bude-li zistené, že bol produkt použitý (napríklad pelíšek, autosedačka, atď.), bude vám odčítaná 50% hodnota tovaru, a to za znehodnotenie tovaru. Informácie môžete vidieť aj v dokumentácii.
 • Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.
 • Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať predajcu, teda našu spoločnosť, a to formou jednostranného právneho konania, napríklad prostredníctvom emailu info@chlupatymazel.cz, prípadne korešpondenčne. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU.
 • Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 • Pokiaľ odstúpite od kúpnej zmluvy, budú Vám vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).
 • Pre vrátenie platieb použijeme prevod na Váš bankový účet, uvedený vo formulári, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • Tovar zašlite späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy na adresu: Chlupatý mazel s.r.o., Oborného 17, 709 00 Ostrava, Čechy
 • Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.
 • Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.