Vrácení zboží / Zrušení objednávky

U nás zakoupené zboží je možné vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-ti denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 • Do 14 dnů máte právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo na vrácení zboží, a to z hygienických důvodů pouze nepoužitého zboží. Bude-li zjištěno, že byl produkt používán (například pelíšek, autosedačka, atd.), bude vám odečtena 50% hodnota zboží, a to za znehodnocení zboží. Veškerá poškození a případné stopy použití jsou vždy nafoceny a dokumentovány.
 • Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodejce, tedy naši společnost, a to formou jednostranného právního jednání, například prostřednictvím emailu info@chlupatymazel.cz, případně korespondenčně. K odstoupení od kupní smlouvy je zapotřebí použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné stáhnout ZDE.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, budou Vám vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
 • Pro vrácení plateb použijeme převod na Váš bankovní účet, uvedený ve formuláři.
 • Zboží zašlete zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy na adresu : Chlupatý mazel s.r.o., Oborného 17, 709 00  Ostrava
 • Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.
 • Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • V případě, nebudou dorženy lhůty a postup výše uvedený, vrácení zboží nemusí být akceptováno.